Skip to main content

Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met grote zorgvuldigheid wordt samengesteld, kan aDONNAdesign.nl, geen garantie bieden dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

aDONNAdesign.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de informatie die op deze website wordt gepubliceerd, noch voor informatie op de websites waarnaar wordt  verwezen.

Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Door het bezoeken van deze website verklaart u kennis te hebben genomen van bovenstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

strippenkaart kleine klusjes