Skip to main content

Privacybeleid

aDONNAdesign respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

aDONNAdesign heeft dit privacybeleid opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 wordt gehandhaafd).

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met ADONNAdesign.

Delen met derden
aDONNAdesign zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:
• Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou. Je kunt hierbij denken aan een collega-webbouwer of een tekstschrijver, met wie ADONNAdesign separate overeenkomsten afsluit, ook om aan de privacy regels te voldoen.
• Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SSL verbinding
Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier op de website, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat aDONNAdesign gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar aDONNAdesign, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens
aDONNAdesign kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van aDONNAdesign en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan aDONNAdesign verstrekt.

Bij aDONNAdesign kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
• Je voor- en achternaam
• Je adresgegevens
• Je telefoonnummer
• Je e-mailadres
• Je bankrekeningnummer
• Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

aDONNAdesign verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan aDONNAdesign je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst, doorgaans een opdracht voor ontwerptechnische en webgerelateerde diensten of het afnemen van online diensten.

Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over de voortgang van je opdracht en over de dienstverlening van aDONNAdesign. En over nieuws op het gebied van online marketing, als je je met een opt-in hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief. Als je de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kun je jezelf uitschrijven via de desbetreffende link in de nieuwsbrief.

aDONNAdesign bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

aDONNAdesign zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies
Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.

aDONNAdesign maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Google+. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Google+ (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

aDONNAdesign maakt op haar website geen direct gebruik van cookies en plaatst dus zelf geen tracking cookie op je computer.

Google Analytics
aDONNAdesign maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan aDONNAdesign.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. aDONNAdesign heeft hier geen invloed op.

aDONNAdesign heeft Google geen toestemming gegeven om via aDONNAdesign verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@adonnadesign.nl

aDONNAdesign zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer
aDONNAdesign is gerechtigd de inhoud van deze Privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?
https://adonnadesign.nl is de website van aDONNAdesign.
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 01172303.
E-mailadres: info@adonnadesign.nl